ՖԻՇՄԵՆ ԻՄՊՈՐՏ
Հետաքրքրե՞ց… սեղմե’ք համագործակցել և լրացրե’ք հայտը:

  • Ֆրանչայզինգ

    Իրենից ներկայացնում է պատրաստի արտադրանքի վաճառքի ոլորտում իրականացվող ֆրանչայզինգ: Ապրանքային ֆրանչայզինգում որպես ֆրանչայզեր սովորաբար հանդես է գալիս արտադրողը,

  • Ռեստորան

    Համագործակցում ենք ռեստորանների հետ, բարձր որակի արտադրանքի և բարձր սպասարկումով

  • Բիզնես ֆորմատ

    Արտահանող ընկերությունները կարող են համագործակցել տարբեր ապրանքատեսականիով , թարմ ինչպես նաև պահածոյացված ապրանքներով